Мандал сум дахь сум дундын шүүх шүүхийн

товч танилцуулга:

Тус шүүх анх 1956 онд хэсгийн шүүх нэртэйгээр байгуулагдан анхны даргаар нь Бадарч гэдэг хүнийг томилж дарга, нарийн бичиг, зарлага гэсэн 3 орон тоотой ажиллаж байгаад 1961оны АИХурлын тэргүүлэгчдийн 315 дугаар зарлигаар нүүдлийн болгон өөрчилж шүүгчийг нь аймгийн төвд төвлөрүүлж нүүдэллэн ажилладаг болгожээ. Үүний дараа Зүүнхараа хотын хөдөлмөрчдийн удаа дараагийн хүсэлтийн дагуу 1963 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр БНМАУ-ын Сайд нарын 512 дугаар тогтоол гарч Зүүн-Хараа хотын ардын шүүх нэртэйгээр дахин байгуулагдаж тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсаар 1993 оны 7-р сарын 01-ний өдрөөс Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 2 дугаар шүүх, 2013 оны 12 сарын 19-нөөс Сум дундын 21 дүгээр шүүх, 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх болон ажиллаж байна. Тус шүүхийн орон тоо 20 ажилтнаар төлөвлөгдсөн 18 ажилтантай ажил үүрэг гүйцэтгэж байна. Үүнд:

1. Ерөнхий шүүгч: Б.Алтанцэцэг

2. Шүүгч: Б.Хэрлэн, Д.Ренченхорол, Ж.Эрдэнэбат

3. Тамгын газрын дарга Ж.Түвшинжаргал

4. Шүүгчийн туслах: М.Мөнхзаяа, Д.Батсайхан, Г.Мэндбаяр, Б.Ариунсанаа

5. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга: П.Нямсүрэн, О.Алтанхуяг

6. Эвлэрүүлэн зуучлагч: Д.Төр-Амгалан

7. Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Б.Алтанзул

8. Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Г.Батзориг

9. Ерөнхий нягтлан бодогч: Д.Хишигдүүрэн

10. Нярав: А.Шоовдор

11. Архив бичиг хэргийн эрхлэгч: ДСоёлзул

12. Бичиг хүргэгч: А.Шоовдор

13. Үйлчлэгч: Т.Баясгалан, Ш.Энхцэцэг

14. Сантехникийн слесарь: Ж.Энхтүвшин

15. Жолооч: 


 
 

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Зургийн цомог